Шаблон на молба за работа

Чуди ли сте се как се пише молба за работа ? Това е груб шаблон, на молба за работа. На местата обозначени с точки трябва да попълните пропуснатите полета. В word формат бихте могли да си изтеглите този образец точно тук : Молба за работа (word)

В следващата статия ще бъде публикуван варианта - Заявление за работа, защото е крайно време да престанем да се молим за работа, тези времена отминаха много отдавна ...

До Директора
На ……………………
гр. Варна

МОЛБАОт ………………………………
гр. Варна…….. бл…. вх…. ап….
ЕГН …………………..
Тел. ………….


Г-н Директор,
Моля да бъда назначен на работа във вашата фирма на длъжност .................................................Прилагам следните документи:
1. Автобиография
2. Диплома за завършено образование
3. Копие от лична карта
4. Копие от шофьорска книжка

Дата: _____________ С Уважение:____________
Гр. Варна